Casa de marcat si rata forfetara

Efectuarea de greșeli este un lucru bun. Acest lucru este, de asemenea, cunoscut legiuitorilor care au furnizat contribuabililor sã corecteze documentele de vânzare emise incorect, precum și declarațiile, fãrã a trebui sã suporte consecințe majore. Aceastã posibilitate existã și în cazul înregistrãrii vânzãrilor la casa de marcat. Deci, când creeazã o corecție a sumei fiscale?

https://olife24.eu/ro/Ostelife - Dureazã durerea articulațiilor și coloanei vertebrale. Deplasați fãrã limite!

În cazul vânzãrii cãtre persoane fizice care nu desfãșoarã activitãți economice și agricultori forfetari, este necesar sã se înregistreze fiecare caz la casa de marcat și sã i se dea o chitanțã. Veniturile sunt incluse în KPiR pe baza rapoartelor periodice. Erori apãrute la emiterea chitanțelor fiscale se referã de obicei la: suma impozitului pe produse și asistențã, data sau valoarea vânzãrilor, numãrul de produse sau servicii. Se mai întâmplã de asemenea ca rulajele cãtre moneda fiscalã pe care se elibereazã încasãrile sã fie tãiate în suma principalã și vor fi imprimate greșit dovada achizițiilor. În cazul înregistrãrii vânzãrilor la casa de marcat, este foarte dificil și de duratã ca tranzacția înregistratã în casa de marcat sã nu poatã fi retrasã sau îmbunãtãțitã utilizând caracteristicile disponibile în instrumentul actual. Începând cu luna martie 2013, nu a fost natural sã urmãrim succesul erorii asupra facturii fiscale. Unele mecanisme au fost dezvoltate în implementare, pe care birourile le-au susținut, însã aceste sarcini au fost neoficiale. De la 1 aprilie 2013, deciziile privind acest rol au fost incluse în decizia privind casele de marcat fiscale. Începând cu luna aprilie 2013, contribuabilii care înregistreazã vânzãri cu casele de marcat trebuie sã înregistreze douã înregistrãri - înregistrãri ale returnãrilor și plângerilor și dovezi ale erorilor evidente. Regulamentele nu specificã modul în care trebuie fãcute, descriu-le și datele pe care doresc sã le gãseascã în ele. Ambele sunt adaptate pentru a ajusta vânzãrile închise în casa de marcat, dar acestea vor fi consumate în cazul celor menționate mai sus. erori. În proiectul de anulare este necesar sã se facã o înregistrare adecvatã în registrul erorilor, incluzând: valoarea brutã și impozitul pe vânzãrile înregistrate grav, o scurtã descriere a erorii și a formei de eroare, împreunã cu chitanța inițialã.