Exista o obligatie de inregistrare in numerar

Administrãm magazinul în care se înregistreazã cifra de afaceri utilizând casa de marcat. Foarte des, clienții doresc sã plãteascã pentru bunurile achiziționate într-o valutã strãinã, de obicei în euro. Registrul de evidențã a numerarului în valutã strãinã este unul suplimentar?

În aspectul artei. 111 par. 3a punctul 1 din Legea privind TVA-ul, ține evidența cu casele de marcat, contribuabilii din TVA sunt obligați sã acționeze la imprimarea unei chitanțe fiscale sau a unei facturi pentru orice vânzare și sã gestioneze documentul imprimat clientului.

În § 10 alin. 1 punct 14 din Regulamentul privind condițiile tehnice, precum și în § 8 alin. 1 punctul 14 din regulamentul privind casa de marcat, care include informații care ar trebui sã se înscrie pe chitanța fiscalã, trebuie sã însemnã neapãrat moneda în care este înregistratã vânzarea, cel puțin pentru întreaga sumã a vânzãrilor brute.

Principalele criterii și condiții tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã casele de marcat sunt prevãzute la articolul 2 din Regulamentul privind condițiile tehnice.

Astfel, în studiul § 14 alin. 1 din prezentul regulament, programul de vânzare în afaceri ar trebui sã fie, printre altele, Funcția: permite introducerea de contribuabil redenumirea moneda în care este înregistratã vânzarea sau comanda rapidã a acesteia, precum și, de asemenea, pentru a programa modificãrile înainte de timp prin introducerea unui timp de schimbare; a salva momente și depozitare timp începe sã ținã registre de vânzãri în urmãtorea valutã în memoria fiscalã, precum și conversia sumei a sumei de vânzãri brute de valutã lung, rezultatul calculului cu costul masã și decontarea platã dorește sã fie plasate pe contul fiscal logo-ul fiscal cu logo-ul monedelor ; de conversie trebuie sã fie construite cu o sensibilitate de cel puțin șase zecimale, iar efectul conversiei trebuie sã fie rotunjitã la douã zecimale.

În plus fațã de abrevierea denumirilor valutare, se aplicã denumirile utilizate de banca polonezã polonezã.

Prin urmare, dacã un contribuabil are ideea de a vinde bunuri consumatorilor care plãtesc o taxã în valutã strãinã, atunci, de regulã, ei trebuie sã aibã un registru de numerar echipat cu muncã care sã asigure cursurile de schimb.

Din situația care a fost stabilitã în aceastã întrebare, se poate deduce cã premiul pentru produsele achiziționate este planificat sã trãiascã în euro, când valoarea contractului va fi formulatã în zloți. Normele privind TVA nu reglementeazã problema ratei de schimb pe care trebuie sã o luãm pentru a converti suma în zloți în euro.