Psihica si sarcina

În condiții de praf aer, este necesar sã se ia dispozitive și instalații certificate ATEX concepute și respectate cu principiul ATEX prezent în regiunile UE.

În practicã, în condiții de praf, pulberi vopsele, praf de cãrbune sau praf de origine organicã (cum ar fi. Lemnul este util în special adecvat desprãfuire fiecare fel de mâncare. Extragerea prafului eficientã ATEX (ATEX de aspirare a prafului eliminã cu succes cele mai multe amenințãri, dar la suma se joaca bine, este necesar sã se stabileascã în mod corespunzãtor lustruit și, eventual, de bunã tehnic, tehnologic și procedural. Deci, ce soluții?

Îndepãrtarea prafului ATEX în implementareLa efectuarea operațiunilor de dezmembrare ATEX (bun cu directivele europene se reduce la:- folosirea legãturilor locale, care ar trebui sã fie situate în vecinãtatea surselor care emit atmosfere explozive, legãturile sunt brațe autoportante, huse industriale sau cuțite speciale,- aspirarea regulatã a suprafețelor pe care se formeazã aglomerãri de praf (de exemplu în jurul mașinilor-unelte, în acest scop ar trebui utilizate aspiratoare industriale,- o bunã punere la pãmânt a uneltelor de lucru și a instalației de desprãfuire, deoarece pot funcționa încãrcãri electrostatice - împãmântarea împiedicã acest eveniment,- construcția corectã a canalelor de îndepãrtare a prafului și protecția împotriva eroziunii;- utilizarea ventilatoarelor, a filtrelor și a dispozitivelor de eliminare a prafului proiectate în conformitate cu informațiile ATEX și a certificatelor corespunzãtoare.Pentru protecția maximã împotriva exploziilor, sistemele de extracție a prafului ATEX meritã retrofitate cu planuri de stingere (scântei și / sau foc în interiorul instalațiilor.